5 ทักษะพื้นฐาน สำคัญที่พ่อแม่ควรสอนลูก

หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้น นอกจากการเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูกมีร่างกายเติบโตแข็งแรง และส่งเสริมทักษะทางด้านการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันที่พ่อแม่ควรสอนให้กับลูกก็ [...]

อ่านต่อ